ENLLAÇOS

Els enllaços que veieu de "Mamacrea" i "Lacuina Visual" són referències d'on treballem actualment. Aquí d'alguna manera podreu veure quina és la nostra trajectòria professional i quin és l'àmbit en els que ens movem.

Mireia com autònoma dirigeix Mamacrea, un projecte preciós i molt ric per famílies i pels seus petits.

Víctor també com autònom, entre d'altres, està especialitzat en convertir històries d'amor en reportatges de vídeo per a Lacuina Visual.